Tıp ve Sağlık Hukuku

Tıp hukuku, saglık hukukunun bir alt dalı olarak degerlendirilebilir. Saglık hukuku genel olarak bir temel hak olan yasam hakkı ve saglıklı bir sekilde yasamını devam ettirebilme hakkı, saglıklı bir çevrede yasama hakkı, kendi gelecegine karar verebilme, vücudu üzerindeki tasarruflar konusunda tek karar merci olma, kisinin ruhen ve bedenen tam bir iyilik hali içerisinde olması gibi konuları ele alan hukuki düzenlemeleri kapsayan bir hukuk disiplinidir.

Tıp hukuku ise bu alt baslık altında tıbbi uygulama hatası halinde gerek cezai gerekse de tazminat anlamında adli süreci ilgilendiren meselelerin ele alındıgı bir hukuk kavramıdır. Tıp hukukunun en önemli ugras alanı hekimin tıbbi müdahalesinin hukuka uygunluk sartları, aydınlatılmıs onam kavramı, tıbbi uygulama hatası yani tıbbi malpraktis ve komplikasyon ayrımı gibi konulardır.

Saglık Hukukunun temel ögesi konumunda olan hasta hakkı kavramıdır. Zira saglık hukukunun ana unsurunu hasta ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan bir birey olusturmaktadır. Hastanın ilgili mevzuat kapsamında korunan haklarını genel anlamda; Tıbbi bakım hakkı, Bilgilenme, Onay-Rıza, Mahremiyet ve özel hayata saygı, Basvuru (sikâyet) hakkı olarak sıralayabiliriz. Söz konusu hakların bilincinde olmak, saglık hukuku anlamında olusabilecek uyusmazlıkların çözümünde önemli yararlar saglamaktadır.

Saglık hukukunda en çok karsılasılan alt dal, tıbbi müdahaleden dogan hukuki ve cezai sorumluluktur. Uygulamada malpraktis olarak anılan bu dal, hatalı tıbbi müdahaleden sonra sorumlu olan saglık çalısanlarına karsı hukuki ve cezai anlamda sorumlulukların ne sekilde oldugu konularını inceler. Malpraktis dört sekilde meydana gelebilir. Yanlıs yada eksik tanı olarak belirtebilecegimiz degerlendirme safhası hataları ilk seklini olusturur. Ikinci olarak tedavi safhasında meydana gelebilecek; müdahale, ameliyat, ilaç verme gibi eylemlerde yapılan yanlıslıklar tıbbı hata unsurunu olusturur. Üçüncü unsur; elektrik kesintisi gibi teknik-ekipman hatası olarak adlandırılır. Son olarak dördüncü unsur ise Sistem hatası adıyla anılan alt yapı eksikligi ve saglık çalısanları arasındaki yanlıs veya eksik iletisim unsurudur. Bu unsurlar her somut olayda dikkatlice degerlendirilmesi, saglık çalısanları veya kurulusları arasındaki sorumlulukların tespitinde önem tasımaktadır.

Alkar Hukuk ve Danısmanlık Büromuz Tıp ve Saglık Hukuku alanında müvekkillerine ve danısanlarına her türlü hukuki destegi profesyonel ekibiyle vermektedir.