İş Hukuku

Is ve çalısma hayatını düzenleyen kanunların tümüne is hukuku denir. Sanayi devriminden sonra anlam kazanmaya baslayan çalısan hukukuna yönelik iyilestirici hükümler, insan haklarının giderek önemsenmesinden sonra önemli bir konu olmustur. Is hukuku, hem çalısanı hem de isvereni koruyan ve devletle iliskilerini düzenleyen kanundur. Kanun ile çalısan ve isveren arasındaki hükümler belirlenir ve herhangi bir uyusmazlık halinde iki taraf arasındaki anlasmazlık giderilir.

Is hukukunun en önemli özelliklerinden birisi isçi haklarının korunmasıdır. Çok eski dönemlerden beri emegin suiistimale ugraması ve isverenlerin çalısanları üzerindeki baskıları tartısma konusu haline gelmistir. Is hukuku ile çalısan ve isveren iliskisinin nasıl düzenlenecegine dair sarih ve anlasılır bir sistem öngörülmüstür. Böylece, hem çalısan için hem de isveren için daha berrak bir iliskiler agının ortaya çıkması saglanmıstır.

Alkar Hukuk ve Danısmanlık Büromuz Is Hukuku alanında müvekkillerine ve danısanlarına her türlü hukuki destegi profesyonel ekibiyle vermektedir.