İdare Hukuku

Idare hukuku kamu yöntemi içerisinde bulunan kurum ve kurulusların isleyislerini, kisilere olan yetki ve sorumlukları inceler. Temelini anayasadan alan bu hukuk disiplininin amacı, kamu yararını gerçeklestirmek ve idarenin isleyisini belirlemektir.

Bundan dolayı da idarenin gerçeklestirecegi idari islemler, gerçek ve tüzel kisileri de yakından ilgilendirmektedir. Islemlerin hukuka aykırı olması durumunda, aykırılıkların giderilmesi bu hukukun alanına girer.

Idari davalarda görevli mahkemeler: idare, vergi, bölge idare ve Danıstay mahkemeleridir. Alkar Hukuk ve Danısmanlık Büromuzun avukatları, buna iliskin olarak belediyelerin imar-iskan islemleri ile idari birimlerce verilen karar ve cezalara karsı yapılacak itirazlarda, devlet memurları kanununa iliskin uyusmazlıkların çözümünde idarenin her türlü eylem ve islemine karsı açılacak iptal ve tam yargı davalarına hukuki danısmanlık hizmeti sunmaktadır.

Alkar Hukuk ve Danısmanlık Büromuz Idare Hukuku alanında müvekkillerine ve danısanlarına her türlü hukuki destegi profesyonel ekibiyle vermektedir.