Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve esitler arasında meydana gelen ve borç iliskisi adı verilen hukuki iliskilerin incelendigi bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç iliskilerini düzenleyen bir kanundur. Borç iliskisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandıgında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karsı belli bir davranıs biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü oldugu, alacaklının da borçludan bu davranıs biçiminin yerine getirilmesini isteyebilecegi (ifayı talep edebilecegi) hukuki bir bagdır.

  • Hukuki Muamele ve Sözlesmelerden Dogan Borçlar
  • Sözlesmeler
  • Haksız Fiil
  • Haksız Iktisap
  • Borçların Ifası (Ödenmesi)
  • Borçların Ifa Edilmemesi
  • Borçların Sukutu
  • Borç Iliskisinin Özel Durumları

Alkar Hukuk ve Danısmanlık Büromuz Borçlar Hukuku alanında müvekkillerine ve danısanlarına her türlü hukuki destegi profesyonel ekibiyle vermektedir.