Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme baglı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipligine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlıgı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diger mirasçılar arasında ne sekilde paylastırılacagını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödenecegini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Miras hukuku kara Avrupası hukuk düzeninde medeni kanunlarda düzenlenir. Miras bırakandan kalan malların (tereke/mamelek) devrine iliskin veraset islemleri kimi ülkelerde mahkeme kararıyla, kimi ülkelerde de noterliklerde olusturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden belgelendirilmektedir.

Miras hukuku, ölüm ya da gaiplik ile sonuçlanan durumlarda, murisin malvarlıgının hangi sahıslara nasıl paylastırılacagı konusunda düzenlemeler yapar. Mirasa konu olan yasal mirasçılar ile diger mirasçılar arasındaki mal paylasımları bazı sartlara baglanmıstır. Mirasın paylasım oranları, kanunda belirtilen usullerde murisin esinin varlıgına baglı olarak degisir. Fakat mirasçılar, mirasa konu olan mal varlıklarından esit oranlarda pay alacaktır. Miras hukuku yasal mirasçıları olan kisiler su sekilde sıralanabilir:

 • Anne
 • Baba
 • Torun
 • Eslerden her biri (karı-koca)
 • Kardesler
 • Üst zümre (büyük anne, büyük baba ve halefleri)

Yukarıda sıralanan mirasçılar, ölen kisiden kalan mal varlıklarını paylasmakla yükümlüdür. Miras paylasımları, mal varlıgı sahibinin ölmesi ya da gaipligi kararının verilmesiyle yapılmaktadır.

Miras hukuku, mal varlıgı paylasımları davalarının yürütüldügü hükümleri içinde bulunduran hukuk dalıdır. Yasal olarak yapılan düzenlemeler dogrultusunda belirlenen bir branslama yoktur. Fakat genellikle miras davalarına bakan hukuki kisilere, miras hukuku avukatları denir. Miras avukatlarının baktıgı davalar asagıdaki gibi sıralanabilir:

 • Mirasa konu olan malların paylasımı davaları
 • Bırakılan mirasta saklanan pay
 • Reddi miras
 • Tenkis davaları
 • Mirastan mal kaçırma
 • Vasiyetin iptali ya da düzenlenmesi

Bu gibi sorunlarda miras hukuku avukatları, ilgili mahkemelerde savunma yaparlar. Miras davaları sürecinde kabul edilen mirasçılar çesitlere ayrılmaktadır. Bu çerçevede degerlendirilen yasal ve atanmıs mirasçılar, mal varlıgına hak kazanır. Muristen, mirasçılara bırakılan mal varlıklarının hukuktaki açılımı ise terekelerdir.

Alkar Hukuk ve Danısmanlık Büromuz Miras Hukuku alanında müvekkillerine ve danısanlarına her türlü hukuki destegi profesyonel ekibiyle vermektedir.